Vyhľadávanie

Downloads page image

Vandex produkty

Značka VANDEX poskytuje ucelený profesionálny systém hydroizolácií, produktov na sanácie starých stavieb a opravu železobetónových konštrukcií.

Špeciálne produkty

TEKUTINA NA SILIKÁTOVEJ BÁZE, URČENÁ NA SPEVNENIE A OCHRANU STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

Chemicko – fyzikálnymi procesmi vylepšuje štrukturálne väzby minerálne viazaných poréznych stav ebných materiálov. Prostredníctvom vysokého obsahu kysličníka kremičitého zvyšuje pevnosť, tesnosť a hĺbkovo chráni ošetrené plochy.


KREMIČITÝ SPEVŇUJÚCI A VODU ODPUDZUJÚCI PRÍPRAVOK

VANDEX SEALTOP 111 je inovatívny, jednozložkový na vodnej báze založený kremičitý systém

 • Permanentný vodeodolný a pevný povrch
 • Vysoká chemická odolnosť
 • Jednoduchá aplikácia
 • Paropriepustný
 • Priateľský k životnému prostrediu

CEMENTOVÁ ZÁLIEVKOVÁ MALTA

VANDEX Grout 20 sa používa v pozemnom staviteľstve na zalievanie a podlievanie konštrukčných prvkov. Hrúbka zálievky je 10-60 mm  

 • Vynikajúca tekutosť
 • Minimalizované zmrašťovanie
 • Podlievky oceľových konštrukcií
 • Podlievky mostových ložísk
 • Podlievanie koľajníc (napr. žeriavy)
 • Zalievanie kotiev pod stroje
 • Podlievanie základov strojov
 • Oprava betónu

RÝCHLOTUHNÚCA OPRAVNÁ MALTA URČENÁ PRE VÝSPRAVKY CIEST A POJAZDNÝCH PLÔCH.

RÝCHLOTUHNÚCA OPRAVNÁ MALTA URČENÁ PRE VÝSPRAVKY CIEST A POJAZDNÝCH PLÔCH.

 • > 30MPa pevnosť v tlaku už po 1 hodine
 • Pojazdná už po 1 hodine
 • Pre horizontálne betónové povrchy
 • Odolná voči oteru a posypovým soliam
 • Vysoká finálna pevnosť, viac ako 70MPa po 28 dňoch
 • Nezmrašťuje sa
 • Jednoduchá aplikácia

Pomôžeme Vám s vašim projektom?

Ozvite sa nám