Vyhľadávanie

Tlakové Injektáže

Tlaková injektáž predstavuje jeden zo spôsobov tesnenia betónových alebo murovaných stavebných konštrukcií.
Dokáže zabrániť priesakom aj v prípade komplikovaných detailov a ťažko prístupných miest. Injektáže predstavujú jedno z riešení pri problémoch s vlhkými múrmi, zatekaním pivníc a iných podzemných priestorov, pri vytopených šachtách a pri priesakoch trhlín, pracovných škár a dilatácií.
Používame materiály na báze polyuretánov, akrylátov a epoxidov a iných chemických zlúčenín.
Injektáž  je možné riešiť ako bodovú, alebo plošnú – v závislosti od povahy zatekania.
Chemická tlaková injektáž nachádza uplatnenie v konštrukciách z rôznych materiálov, kde boli zistené poruchy hydroizolácie alebo pri tesnení pracovných a technologických škár.
Ide o veľmi efektívny a presný spôsob vytvorenia dodatočnej ochrany proti prenikajúcej vode – či už pri masívnych priesakoch alebo iba viditeľnom zavlhnutí.
Do konštrukcie sa aplikujú injektážne materiály špeciálnymi čerpadlami pod tlakom v závislosti od typu a kvality injektovanej konštrukcie.
Pri použití polyuretánových živíc, ktoré majú najširšie možnosti uplatnenia a v našej praxi ich používame najčastejšie, sa izolačný efekt dosiahne procesom polymerizácie polyuretánovej živice, ktorá nastáva pri styku polyuretánovej živice s vlhkosťou ktorá sa nachádza v injektovanej konštrukcii , ďalej pri styku s vytekajúcou vodou alebo i pri styku so vzdušnou vlhkosťou.
Materiál počas reakcie vypĺňa póry a dutiny stavebného materiálu a tak vytvára prostredie, ktoré je neprístupné pre prienik vody.
Väčšina nami použitých materiálov konštrukciu zároveň spevní, teda plošná injektáž nepredstavuje prekážku ani pri starých a poškodených objektoch.
Pozrite si aj často kladené otázky.

 

Pomôžeme Vám s vašim projektom?

Ozvite sa nám