Vyhľadávanie

Kryštalické hydroizolácie

Špecialisti na hydroizolácie

Kryštalická izolácia VANDEX – prvá vo svete, prvá na Slovensku

 

V roku 1943 dánsky chemik Lauritz Jensen vymyslel nový spôsob kapilárne aktívneho tesnenia betónov a v roku 1946 si túto metódu nechal aj patentovať

Následne bola založená spoločnosť VANDEX. Jej názov bol odvodený z dánskeho slova VAND (voda) a z latinského EX (von, preč), čo výstižne dodnes charakterizuje oblasť jej činnosti.

Po veľkom úspechu produktu VANDEX na škandinávskom trhu firma expandovala do ďalších krajín Európy, následne na všetky kontinenty. Rastom požiadaviek trhu v oblasti možnosti využitia produktu, vzniklo nové portfólio cementom viazaných materiálov určených aj na hydroizolácie murív z rôznych stavebných materiálov.

Od roku 1995 sa stáva SLOVENSKO ďalším z dovozcov materiálov VANDEX– spoločnosť STAVAN spol. s.r.o začína svoje pôsobenie a pridáva sa k šíriteľom dobrého mena tejto kvalitnej značky.

 

1. Čo je to kryštalická izolácia?

Cementom viazané produkty Vandex pozostávajú zo špeciálnych cementov, kremičitých pieskov  a rôznych anorganických látok. 

Tesniaci efekt nastane tým ,že anorganické látky obsiahnuté v produktoch Vandex, vytvárajú na povrchu betónu vrstvu nepriepustnú pre vodu, soľné roztoky, ropné produkty a iné kvapaliny. Tieto aktívne látky zároveň prenikajú do kapilár betónu a vznikajú chemické komplexy, ktoré uzatvárajú kapiláry a vlásočnice. Dokážu zaceliť trhliny v betóne až do šírky 0,4 mm. Tak sa zabráni ďalšiemu prenikaniu kvapalín do betónu.  Medzi hlavné výhody použitia patria hlavne:

 • Plynulá aplikácia
 • Excelentná priľnavosť k podkladu
 • Vytvárajú alkalické prostredie =  zabraňujú korózii výstuže a degradácii betónu
 • Vysoká pevnosť a odolnosť voči poškodeniu
 • Nie je potrebná žiadna ochranná vrstva izolácie
 • Paropriepustnosť
 • Možnosť aplikácia na nový aj starý betón
 • Možnosť aplikácie z aktívnej aj pasívnej strany
 • Aplikácia možná súčasne s betonážou
 • Hydroizolácia môže byť ponechaná aj ako finálna povrchová úprava
 • Aplikácia možná aj na vlhký podklad
 • Produkty majú atesty na styk s pitnou vodou
 • Produkty odolávajú priesaku benzínu, ropy aj olejov

 

2. Ako funguje kryštalická izolácia?

Fotky zobrazujú skutočný rast kryštálu.  Mikrofotografie zväčšené  400 x. Kryštály sú zobrazené pomocou polarizačného svetla.

Rast kryštálov 3 fotky

1, po aplikácii izolácie a po počiatočnom procese kryštalizácie, akákoľvek ďalšia prítomnosť vody iba podporuje rasť ďalších kryštálov ako je to zobrazené na príklade kryštálu zelenej farby v strede obrázku.

2, zelený kryštál pokračuje v raste

3, zelený kryštál značne zväčšil svoj objem tak ako aj ostatné kryštály

 

 

Kryštalická izolácia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou betónu a chemický proces sa opakuje pri každom prísune vody ku konštrukcii. Ide teda o stále sa opakujúcu chemickú reakciu, ktorá zabezpečuje nepriepustnosť betónovej konštrukcie.

 • Betón ošetrený VANDEXom odoláva tlaku vody až 146m vodného stĺpca.
 • Betón ošetrený VANDEXom odoláva tlaku vody z aktívnej aj pasívnej strany.
 • Betón ošetrený VANDEXom zamedzuje priesaku benzínu, nafte, oleju, silážnym šťavám, rope.
 • Betón ošetrený VANDEXom je ochránený voči síranom.
 • Betón ošetrený VANDEXom je chránený voči chemickým atakom.
 • Betón ošetrený VANDEXom je odolný voči všetkým stupňom vplyvu prostredia (XC4, XD3, XF4, XA3).
 • VANDEX chráni betón voči karbonatizácií a vplyvom vonkajšieho prostredia

 


3. Ako používať kryštalickú izoláciu Vandex

1. Príprava podkladu

Podklad pod hydroizoláciu musí byť pevný, čo najviac rovný, na povrchu jemne pórovitý a bez priehlbín, otvorených trhlín, či hrboľov.

Cementové mlieko a vyplaviteľné súčasti sa musia odstrániť drôtenou kefou, otryskaním tlakovou vodou alebo pieskovaním. Na povrchu nesmie byť bitúmen, olej, tuk, ani farba. 

Miesta lokálnych výverov, čeriacej sa vody, či celoplošné priesady sa ošetrujú injektážou alebo ponocou VANDEx WASSERSTOPPER ( PLUG ), podľa technického listu. 

Cudzie telesá a ostré hrany musia byť odstránené, štrkové hniezda a vady povrchu osekané až po zdravý podklad. Miesta pracovných škár a trhliny nad 0,4 mm majú byť vysekané na hĺbku min. 20 mm. Otvory po debniacich kotvách majú byť tiež pripravené na vodotesné ošetrenie.

Pripravený podklad musí byť čistý a navlhčený – nie nasýtený vodou. Následne sa takto pripravené miesto ošetrí vhodným hydroizolačným materiálom VANDEX. V závislosti od hrúbky sa aplikuje predpísaný počet pracovných krokov.

Hlavným predpokladom pre fungovanie izolácie v betóne je prítomnosť  vlhkostiotvorený kapilárny systém.

 

MURIVÁ

Stará omietka s nedostatočnou priľnavosťou sa musí odstrániť. Sádra, zvyšky dreva a iné cudzie materiály sa majú odstrániť vhodnou metódou. Trhliny sa vyškrabú po zdravý podklad a vyčistia.

 

2. Aplikácia

VANDEX materiály môžu byť nanášané pri teplotách nad 5°C, výlučne na nezamrznutý povrch

V prípade aplikácie viacerých vrstiev, majú byť tieto nanášané „ čerstvá na čerstvú „. Čakacia doba medzi jednotlivými pracovnými krokmi je závislá od druhu produktu, teploty a vlhkosti vzduchu. Platí vždy zásada, že vrstva aplikovaná ako prvá, nesmie byť druhou poškodená.  

Kvôli zvýšeniu priľnavosti sa odporúča naaplikovanú vrstvu jemne zdrsniť, kým nie je zatvrdnutá.

 

3. Ošetrovanie

Doba tuhnutia cementom viazaných produktov VANDEX je porovnateľná s betónom. Plochy ošetrené VANDEXom vyžadujú rovnakú starostlivosť ako betón. Doba tuhnutia je závislá od teploty a vlhkosti ovzdušia.

Ošetrené plochy majú byť min. po dobu 5 dní udržiavané vo vlhku a chránené pred slnkom a vetrom.

Počas následného vlhčenia nesmie byť aplikovaný materiál poškodený.

 

Za účelom ochrany pred vysušením má byť ošetrená plocha prikrytá fóliami (ideálne je, keď nedochádza k priamemu kontaktu fólie s ošetrenou plochou), alebo vlhkou jutovinou.   

V uzavretých priestoroch (v šachtách, suterénnych priestoroch a pod.) je treba zabezpečiť cirkuláciu vzduchu

 

Pomôžeme Vám s vašim projektom?

Ozvite sa nám