Vyhľadávanie

Certifikácia

 

VANDEX disponuje od roku 1994 certifikovaným systémom riadenia kvality podľa ISO 9001:2008 a od roku 2004 certifikovaným systémom enviromentálneho managementu ISO 14001:2004. Týmto spĺňa firemná skupina VANDEX celosvetovo uznávané štandardy v týchto oblastiach.

 

VANDEX management systém je v pravidelných intervaloch auditovaný nezávislym švajčiarskym združením pre kvalitu a systém riadenia (SQS), s cieľom overenia dodržiavania noriem a nariadení.

 

VANDEX ako značku kvality premietame do praxe:

- konštantne vysokou kvalitou produktov

- inováciou produktov podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov

- zákazníckym servisom

- dodržiavaním právnych predpisov

Pomôžeme Vám s vašim projektom?

Ozvite sa nám