Vyhľadávanie

Sanácia muriva

Poškodenie múrov budov predstavuje jeden z najčastejších problémov, ktoré na stavbe vznikajú. Pôvod poškodenia je najčastejšie vplyv vody a vlhkosti z dôvodu nedostatočnej alebo chýbajúcej hydroizolácie.
Našťastie máme k dispozícii systémy, ktoré dokážu zabezpečiť opravu aj značne poškodeného muriva a zabezpečiť ochranu proti vode aj pri jestvujúcich stavbách aj zo strany interiéru, bez nutnosti odkopávania terénu. 
V závislosti od povahy problému vieme navrhnúť vhodné riešenie pre všetky druhy murovaných konštrukcií alebo betón.
V našej praxi kombinujeme stierkové materiály na rôznej materiálovej báze s tlakovými alebo beztlakovými injektážami.
Veľmi častým problémom pri rekonštrukciách budov je chýbajúca, alebo poškodená hydroizolácia podpivničených častí a základov. V týchto prípadoch je dôležité zastaviť stúpanie vlhkosti do múrov budovy a to zabezpečíme realizáciou vodorovnej hydroizolačnej clony – tzv. „chemické podrezanie muriva“.
Na rozdiel od mechanického podrezávania muriva je tento spôsob oveľa šetrnejší – nehrozí problém so statikou a vznikom prasklín.
Chemické podrezanie muriva zastaví stúpanie vlhkosti a v miestach aplikácie dané murivo aj vysuší. Veľkou výhodou je možnosť realizovať chemické podrezanie aj zo strany interiéru objektu – nie je teda nutné realizovať odkop z exteriérovej strany. V niektorých prípadoch už samotné chemické podrezanie vyrieši celý problém s mokrými stenami, v prípade, že voda vstupuje do objektu z viacerých zdrojov, je možné tento systém kombinovať s použitím izolačných stierok a použitím sanačných omietok. Vieme zabezpečiť 100% ochranu pred vodou pre akýkoľvek typ stavby s rôznymi stupňami poškodenia. 
Naši vyškolení technici zabezpečia návrh aj realizáciu týchto prác.
Pozrite si aj často kladené otázky.

Sanácia s možnosťou odkopu – izolácia  z exteriéru

 

Sanácia bez možnosti odkopu –izolácia z interiéru

Chemické podrezanie muriva a sanácia
 

Pomôžeme Vám s vašim projektom?

Ozvite sa nám